ห้องน้ำและห้องครัวเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อสุขอนามัยของทุกคนในครอบครัว การรีโนเวทจะช่วยให้ห้องที่ทรุดโทรมกลับมาสวยงาม ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น และให้บรรยากาศใหม่ที่ดีต่อทุกคน