ความเชื่อเกี่ยวกับห้องน้ำ

ห้องน้ำกับความเชื่อ

เชื่อกันว่าห้องน้ำเป็นแหล่งสะสมของพลังงานเชิงลบที่มักจะส่งผลด้านสุขภาพของผู้ที่อยู่อาศัย การติดตั้งและการจัดวางสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับห้องน้ำอย่างเหมาะสมจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง เงินทองหลั่งไหลเข้ามา เรื่องเล่าอันเป็นศาสตร์ของคนโบราณมักแฝงด้วยเหตุผลทางธรรมชาติอยู่เสมอ จึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหรือละเลยไป เหมือนกับการป้องกันย่อมดีกว่าการตามมาแก้ไข ตัวอย่างความเชื่อเกี่ยวกับห้องน้ำในบ้าน มีดังนี้

  • ไม่ติดตั้งห้องน้ำที่ใต้บันไดบ้านหรือหน้าบ้าน เชื่อกันว่า จะทำให้มีบุตรยาก
  • ไม่ติดตั้งห้องน้ำไว้หลังบ้าน เชื่อกันว่า จะทำให้การเงินไม่มั่นคง เจ็บป่วยบ่อย
  • ประตูห้องน้ำต้องไม่ตรงกับประตูครัว ประตูบ้าน ประตูห้องนอน เพราะเป็นอัปมงคล

(ทั้ง 3 ประการนี้แก้ไขได้ด้วยการติดม่านหรือฉากกั้น)

  • ไม่ติดตั้งห้องน้ำไว้ที่สุดทางของบ้าน หากเป็นห้องน้ำเล็ก ๆ จะยิ่งส่งผลให้มีพลังงานลบมากขึ้น เชื่อกันว่าจะทำให้เจ็บป่วยบ่อย

(แก้ไขได้ด้วยการติดลูกแก้วคริสตัลบนเพดานทางเดินและแขวนลูกปัดไว้ที่หน้าประตูห้องน้ำ)

  • การมีจำนวนห้องน้ำมากกว่าจำนวนคนในบ้าน เชื่อกันว่าจะทำให้เจ็บป่วยบ่อย

(แก้ไขโดยการปิดตายห้องน้ำที่ไม่ได้ใช้และติดกระจกไว้หน้าห้องน้ำนั้น)

  • ที่ตั้งของโถส้วมต้องไม่ติดกับหัวเตียง เชื่อกันว่าจะป่วยไข้ง่าย
  • ที่ตั้งของโถส้วมต้องไม่วางเหนือโต๊ะทำงานและโต๊ะอาหาร เชื่อกันว่าจะทำให้ไม่เจริญ

(ทั้ง 2 กรณี แก้ไขด้วยการนำเกลือใส่ถ้วยวางไว้ข้างใต้โถส้วม)

  • สีของห้องน้ำต้องถูกโฉลกกับเจ้าของบ้าน เชื่อกันว่าจะช่วยลดพลังงานลบที่มีได้ ซึ่งมักจะแนะนำเป็นโทนสีเขียวและสีขาว

ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับห้องน้ำอีกมากมายที่จะนำมาสู่การทำรีโนเวทห้องน้ำ อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาร่วมกับเหตุผลจริง ๆ ที่แฝงอยู่ เช่น ห้องน้ำเป็นจุดที่มีเชื้อโรคได้มากย่อมส่งผลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นธรรมดา