ก่อนการรีโนเวทห้องครัว

สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนการรีโนเวทห้องครัว

ในการรีโนเวทแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องเล็ก ๆ เลย ดังนั้น ก่อนดำเนินการควรตรวจตราดูให้รอบครอบว่ามีสิ่งไหนที่ต้องเพิ่มหรือทิ้งไปบ้างและส่วนของวัสดุอุปกรณ์ที่ยังใช้งานได้ดีอยู่แต่อาจดูเก่าจนแปลกตา หากนำมาทำให้มีความลงตัวกับครัวใหม่ได้ก็จะช่วยประหยัดได้อีกทางหนึ่ง การใช้ครัวที่เก่าเกินไปนอกจากจะดูหมองไม่งามแล้ว ยังเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ส่งผลเสียต่อสุขอนามัยที่ดี เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าได้เวลาที่จะต้องทำการรีโนเวทกันแล้ว ก่อนอื่นควรพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

  • สไตล์การออกแบบและวางผังครัว เลือกแบบที่ชอบและกลมกลืนเข้ากันกับสภาพโดยรวมของบ้าน การจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้ควรเน้นความคล่องตัวในการทำครัว
  • ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ครัว และระบบต่าง ๆ ที่ต้องมีในครัว เช่น ประปา ไฟฟ้า การระบายอากาศ ว่ามีส่วนไหนที่พอซ่อมได้หรือต้องซื้อเพิ่มเข้ามา
  • พื้นที่เก็บของในครัว หากไม่พอก็จำเป็นต้องเพิ่มตู้หรือชั้นวางเข้าไปในการรีโนเวทด้วย
  • ความสว่าง หากน้อยเกินไปควรเพิ่มหน้าต่างหรือเติมวัสดุโปร่งแสงมาช่วยประกอบ
  • ผนังกันเปื้อน (Back splash) ควรต้องเพิ่มเข้าไปด้วยหากของเดิมยังไม่มี เพราะการทำอาหารจะมีการกระเด็นของน้ำมัน เครื่องปรุงอาหาร ฯลฯ ที่จะสร้างความสกปรกได้
  • พื้นครัวที่เก่ามาก ๆ จะมีคราบฝังแน่น เป็นที่สะสมของเชื้อโรค จึงควรปูพื้นใหม่หรือปูทับของเดิมก็ได้
  • ฝ้าเพดานที่เก่าแล้วจะเป็นคราบ เป็นจุดที่ไม่ค่อยเป็นที่สังเกตุ ปกติห้องครัวจะมีไอร้อน ควันอาหาร ฯลฯ อยู่เสมอ ซึ่งจะไปสะสม นานวันเข้าก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคที่สำคัญ จึงควรเปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่ด้วย อาจเลือกใช้ชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น ฝ้ากันเชื้อรา

เมื่อได้รายละอียดต่าง ๆ ครบแล้ว ก็จะเป็นส่วนของการจัดสรรวงเงิน เลือกผู้รับเหมา กำหนดเวลาส่งมอบงาน และการประสานงานต่างอๆ เพื่อให้ทำการรีโนเวทได้แล้วเสร็จโดยไม่เกิดปัญหาตามมา