มีอะไรบ้างในบล็อกนี้

เนื้อหาหลักก็คือ “การรีโนเวท” (Renovation) ห้องที่ต้องการปรับเปลี่ยนให้เป็นโฉมใหม่ มีความทันสมัย และสามารถตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้จริง การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ เป็นการจัดทำใหม่ทั้งห้อง ซึ่งจะต้องมีการเตรียมในส่วนของเวลา และงบประมาณที่ใช้ให้รอบครอบ

โดยเนื้อหาในบล๊อกนี้จะเกี่ยวกับ เทคนิคในการรีโรเวทห้องน้ำและครัว ซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

  • ทำห้องเดิมให้เป็นห้องใหม่ – จะแนะนำแนวทางในการทำรีโนเวท
  • ห้องน้ำแนวนิยม 2019 – นำเสนอรูปแบบการตกแต่งห้องน้ำ ที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมปีนี้
  • ห้องน้ำเพื่อผู้สูงอายุ – อธิบายถึงการปรับสภาพห้องน้ำเดิมที่มีอยู่ ให้มีความพิเศษเฉพาะเพื่อผู้สูงอายุ
  • ความเชื่อเกี่ยวกับห้องน้ำ – นำเสนอบางส่วนของความเชื่อเกี่ยวกับทำเลที่ตั้ง ที่บอกเล่ากันมาแต่โบราณ
  • ก่อนการรีโนเวทห้องครัว – เป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อการรีโนเวทห้องครัว
  • กระแสครัวสวย 2019 – นำเสนอรูปแบบการตกแต่งห้องครัว ที่กำลังอยู่ในกระแสนิยมปีนี้
  • ความจำเป็นในการอ่านคู่มือก่อนรีโนเวทห้อง – แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของคู่มือ
  • การขยายพื้นที่ห้องครัว – แนวทางการที่จะได้ห้องครัวที่กว้างใหญ่ขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องการทำการรีโนเวทห้องด้วยตนเอง ก็ไม่ควรละเลยการศึกษาคู่มือ ให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือทำจริง และลองเข้ามาเยี่ยมชมเนื้อหาภายในเว็บไซต์ ตามห้วข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดู เผื่อจะได้จุดประกายความคิดใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นก่อนการตัดสินใจ