การขยายพื้นที่ห้องครัว

ห้องครัวจุดรวมตัวของสมาชิกในบ้าน

ห้องที่ถูกใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ มากที่สุดในบ้านห้องหนึ่งคือห้องครัว ซึ่งบางครั้งก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น และการรีโนเวทก็เป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งจะช่วยทำให้ได้ครัวใหม่ที่กว้างขึ้น ทำอะไรสนุก ๆ ร่วมกันได้มากขึ้น และมากไปกว่าการรับประทานอาหารบนโต๊ะที่จัดไว้ สมาชิกในบ้านยังสามารถfun-88.netออนไลน์สุดโปรดได้ทันที โดยไม่ต้องใช้พื้นที่ส่วนอื่นในบ้านเพิ่มเติม หลักการโดยรวมสามารถทำได้โดย

  • การต่อเติมพื้นที่ทำครัว อาจใช้พื้นที่หลังบ้านมาจัดทำครัวไทย ใช้ในส่วนที่ว่างอยู่ หรืออาจต้องปรับเปลี่ยนใหม่ให้เข้ากับประโยชน์ใช้สอยเดิมในพื้นที่นั้น โดยมากจะต้องมีการทำพื้นใหม่ ทำหลังคาเพิ่ม ต่อเติมที่กั้นหลังคา อุปกรณ์ป้องกันกลิ่นและควันแพร่กระจาย ฯลฯ
  • การเปลี่ยนห้องอื่นที่กว้างกว่ามาเป็นห้องครัว ซึ่งส่วนมากจะต้องเพิ่มในส่วนของ ระบบท่อน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและกลิ่น เป็นหลัก
  • การเปลี่ยนแบบแปลนห้องครัว (Layout) เช่น จากเดิมที่จัดวางแบบรูปตัวไอ (I-Shape) ก็เปลี่ยนมาเป็นการจัดวางแบบรูปตัวยู (U-Shape) ซึ่งจะได้พื้นที่เอนกประสงค์มากกว่า จัดวางโต๊ะรับประทานอาหารให้ลงตัวได้ง่ายกว่า
  • การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบภายในห้องครัว ให้เป็นในแนวทางที่ช่วยให้รู้สึกโปร่ง โล่ง ดูมีพื้นที่กว้างขึ้น เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นวัสดุอะคริลิกใส การติดกระจกที่ผนังครัว การใช้สีแบบโมโนโทน โดยเลือกใช้โทนสีอ่อน ๆ การติดตั้งหลอดไฟเพิ่ม จัดแสงภายในห้องครัวให้สว่างเพียงพอ การจัดระเบียบอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหม่ การเปลี่ยนเคาน์เตอร์ครัวให้เป็นแบบเอนกประสงค์ ฯลฯ

นอกจากนี้ หากจัดห้องรับประทานอาหารแยกจากห้องครัว ไม่ได้เพียงแบ่งส่วนใช้งาน หรือใช้ที่เดียวกันกับห้องครัว ก็จะเป็นการทำรีโนเวท 2 ห้อง โดยในส่วนห้องรับประทานอาหารอาจจะไม่ยุ่งยากมากเท่าห้องครัวที่จะต้องคำนึงถึงการวางระบบต่าง ๆ ที่จำเป็นร่วมด้วย